ค่ายคณิตศาสตร์

พัฒนาการคิดด้วยกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์”

รับจัดค่ายคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ใช้ เรียนรู้ทักษะทางค่ายคณิตศาสตร์ การคิด การใช้เหตุผล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการใช้ชีวิต

กระบวนการค่ายค่ายคณิตศาสตร์ “Math Recreation & Learning Camp” มุ่งเน้นกิจกรรมนอกห้องเรียนใช้ทักษะการคิดแบบหลากหลาย คิดโดยใช้เหตุผล จินตนาการ และร่วมคิด   ร่วมทำกับสมาชิกชาวค่าย ควบคุมโดยผู้ชำนาญการและจบสาขาตรงด้านการฝึกอบรมจัดค่ายเยาวชนและคณิตศาสตร์  

โปรแกรม “Math Recreation & Learning Camp

- Summer Camp “Math Recreation & Learning Camp” ช่วงปิดภาคเรียน

รูปแบบกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ สนุกกับฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูป Play & Learn

- “Math Recreation & Learning Camp”  Day Camp

รูปแบบกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ สนุกกับฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูป Play & Learn

- “Math Recreation & Learning Camp” 

กิจกรรมฐานคณิต ฯ  Math Rally

Math Group กิจกรรมระดมสมองกลุ่มใหญ่

Math in Room ทบทวนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนด้วยรูปแบบของชาวค่าย

Math Game เกมการคิดพัฒนาทักษะต่าง ๆ

Game Camp เกมชาวค่ายกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ภายในค่าย

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโปรแกรมต่าง ๆ                                                       

สถานที่ /  โปรแกรมสำหรับเข้าค่าย

สระบุรี – ปากช่อง

สุพรรณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

สวนผึ้ง ราชบุรี

ดอนหอยหลอด อัมพวา สมุทรสงคราม  

นครนายก

พัทยา ชลบุรี