ค่ายวิทยาศาสตร์

อีกหนึ่งก้าวสำหรับด้านการอบรมสัมมนาพัฒนาเยาวชน “ค่ายวิทยาศาสตร์”

รับจัดค่ายวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ใช้ เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าได้ด้วยตนเอง สังเกตสิ่งที่เห็น ค้นคว้าสิ่งที่พบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติด้วยกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์แบบ “SCI Recreation & Learning Camp” ควบคุมโดยผู้ชำนาญการและจบสาขาตรงด้านการฝึกอบรมจัดค่ายเยาวชนและวิทยาศาสตร์

โปรแกรม “Sci Recreation & Learning Camp

- Summer Camp Sci Recreation & Learning Camp” ช่วงปิดภาคเรียน                                  

รูปแบบกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ สนุกกับฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูป Play & Learn

- “Sci Recreation & Learning Camp”  Day Camp                                                             

รูปแบบกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ สนุกกับฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูป Play & Learn

- “Sci Recreation & Learning Camp” โปรแกรมสุพรรณบุรี

กิจกรรมฐานวิทย์ ฯ การทดลองในรูป Play & Learn                                                         

ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งวิทยาศาสตร์โลกใต้น้ำและสวนสัตว์                                               

ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงเกษตรและการทำเกษตรกรรมต่าง ๆ (นา พืช)

- “Sci Recreation & Learning Camp” โปรแกรมสระบุรี – ปากช่อง

 กิจกรรมฐานวิทย์ ฯ การทดลองในรูป Play & Learn                                          

ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งธรรมชาติต่าง ๆ อุทยาน ฯ                                    

ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงเกษตรธุรกิจไร่องุ่นและไวน์ ฟาร์มโคนม

- “Sci Recreation & Learning Camp” โปรแกรมประจวบคีรีขันธ์

  กิจกรรมฐานวิทย์ ฯ การทดลองในรูป Play & Learn                                    

ทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล (หว้ากอ)                                       

ทัศนศึกษาเรียนรู้ / ธรรมชาติระบบนิเวศชายทะเล ปลูกป่าชายเลน

- “Sci Recreation & Learning Camp”โปรแกรมดอนหอยหลอด อัมพวา สมุทรสงคราม

 กิจกรรมฐานวิทย์ ฯ การทดลองในรูป Play & Learn                                                 

ทัศนศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา / ลักษณะพื้นที่ น้ำ พันธ์ไม้ริมน้ำ หิ่งห้อย   โบสถ์  ปรกโพธิ์ พันธุ์ไม้ปกคลุมด้วย ไทร โพธิ์และอื่น ๆ                                                

ทัศนศึกษาเรียนรู้ / ธรรมชาติระบบนิเวศชายทะเล ป่าชายเลน

- “Sci Recreation & Learning Camp” โปรแกรมนครนายก

 กิจกรรมฐานวิทย์ ฯ การทดลองในรูป Play & Learn                                       

ทัศนศึกษาเรียนรู้เขื่อนขุนด่านปราการชลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์                               

ทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงเกษตรและสมุนไพร

- “Sci Recreation & Learning Camp” โปรแกรมพัทยา ชลบุรี                            

กิจกรรมฐานวิทย์ ฯ การทดลองในรูป Play & Learn                                     

ทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล                                                      

ทัศนศึกษาเรียนรู้ / ธรรมชาติระบบนิเวศและเต่าทะเล