ประเภทอบรม สัมมนา Rally

วันนี้หลายคนมีคำถามมากมายสำหรับการพัฒนาทีมงาน                     

1.    จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการพัฒนาทีมงาน

2.    แล้วได้อะไร

3.    คุ้มค่างบประมาณหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีคำถามอื่น ๆ อีกนานัปการ อันดับแรกทีมงาน Rlg ขออนุญาตพูดคุยกันทีละประเด็น

การพัฒนาทีมงานนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งตราบใดก็ตามที่มีการรับพนักงานใหม่ ตราบใดก็ตามที่มีวิวัฒนาการ เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ทักษะใหม่ ๆ ตราบใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนที่ทำงาน เปลี่ยนหัวหน้า เปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน เปลี่ยนลูกน้องใหม่ เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทีมงาน

สำหรับสิ่งที่ได้จากการพัฒนาทีมงานจะด้วยวิธีการ รูปแบบใด ๆ ก็แล้วแต่สิ่งที่ได้จะมี 2 ด้าน

1. วัตถุ (ในกรณีพัฒนาสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลต่อการทำงาน)

2. มนุษย์ (มนุษย์) ในที่นี้หมายถึงการได้ทักษะของ ความรู้ ของผู้ปฎิบัติงาน เช่น ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น ๆ ทักษะของความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน (สื่อสาร พูดคุย เข้าใจ จิตวิทยา รับฟัง ยอม อ่อน น้อม ถ่อม แข็ง ) ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การทำงานที่มีคุณภาพต่อไป

3. สิ่งที่ได้ต้องบอกว่าคุ้มค่าเพราะเราสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่อการปฎิบัติงาน เพราะการพัฒนาที่เน้นพัฒนาคน จะ “ทำให้คนทำงานกับคน” ได้นั่นเอง

       Rlg (Recreation and Learning Group) มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์จบสายตรงด้านการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ (ผู้จัดการและวิทยากรและสต๊าฟเป็นศิตย์เก่าด้านการจัดกิจกรรม(สาขานันทนาการ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Rlg เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน อบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาทีมงาน Walk,Rally,Boat,Rally,Car Rally และอื่น ๆ

       วันนี้ Rlg ได้ตอบสนองทั้งโจทย์ของผู้บริหารที่ต้องการสาระ และตอบโจทย์ของพนักงานที่ต้องการเที่ยว-พักผ่อน-สนุก จึงได้นำทั้งหมดมาออกแบบกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบ “สาระ คู่ ความสนุก” เป็นกิจกรรมพัฒนาทีมงานที่ไม่น่าเบื่อทั้งหลักสูตรที่ออกนอกสถานที่และภายในองค์กร

“หากคุณอยากให้คนทำงาน ขอให้เราได้ทำงานกับคนของคุณ”

รูปแบบการให้บริการของ RLG 
1. จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ทุกที่                                                         
2. จัดสัมมนา + ท่องเที่ยว ดูงาน                                                                       

3. จัดหาสถานที่สำหรับการอบรมสัมมนา

หลักสูตรการอบรมสัมมนา

- การพัฒนาทีมงาน                                                                                     

- การบริการที่ประทับใจ                                                                      

- ปลูกฝังรักเพื่อน เจ้านาย องค์กร                                                        

- ความมุ่งมั่นการสร้างแรงบัลดาลใจ                                                      

- คิดอย่างเป็นเจ้าขององค์กร                                                                

- คนคุณภาพ งานคุณภาพ องค์กรคุณภาพ                                             

- ความสุขกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ   

- เกมจำลอง (จำลองการทำงานจริงมาใช้ในการอบรมสัมมนา)

- Rally , Walk Rally, Car Rally ,Boat Rally , Bycicle Rally, Walk on the beach

- Team Building  กลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาทีมงาน, Outing