ประเภทงานสังสรรค์ ปีใหม่ กีฬา CSR ซุ้มเกม

 

“งานเลี้ยง สังสรรค์ ปาร์ตี้ ปีใหม่ กีฬาประจำปี M.C. พิธีกร”

งานรื่นเริง งานบันเทิง รูปแบบของการสร้างความสุขความสนุก        นึกถึงทีมงาน RLG ผู้นำด้านการจัดกิจกรรม หากท่านจัดกิจกรรมสวัสดิการให้ กับพนักงาน หรือให้กับองค์กร ชุมชนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น CSR งานเลี้ยง สังสรรค์ ปีใหม่ กีฬาสีประจำปี ซุ้มเกมหน้างาน ให้เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข ความสนุกกับกิจกรรมของท่าน เรามีทีมงาน              ที่มีประสบการณ์ ผู้ดำเนินกิจกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ       เฉพาะทาง ผู้นำ/ผู้ดำเนินงานจบด้านกิจกรรมมาโดยตรง (สาขานันทนาการ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ)

รูปแบบการให้บริการของ RLG 
1. เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบครบวงจร                                                                                 

2. รับเฉพาะส่วนที่จะให้รับผิดชอบ

ขอบข่ายงาน

-       CSR กิจกรรมเพื่อสังคม (โปรแกรมทะเล ภูเขา โรงเรียน ชุมชน)

-       ค่ายเยาวชน ค่ายบุตรหลานพนักงาน

-       ปาร์ตี้ งานเลี้ยงสังสรรค์

-       วันพิเศษต่าง ๆ วันปีใหม่ หรืออื่น ๆ

-       กีฬาสีประจำปี กีฬาฮาเฮ

-       ซุ้มเกมหน้างาน

-       พิธีกร  M.C.

-       หรือรูปแบบจัดงานครั้งเดียวสุดคุ้ม

ด้วยรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ได้มากกว่าที่คุณคิด CSR + ท่องเที่ยวพนักงาน + กิจกรรมพัฒนาทีมงาน

“หากท่านไว้ใจเรา อยากพัฒนาคน-สร้างงาน ขอให้โอกาสเราได้ทำงานให้ท่าน”